header


  

Bibliographie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Druckversion  |  Schrift: vergrößern verkleinern 

Bekehrung - Benedetti, Giovanni

> BEKEHRUNG

* Hulsbosch, A., De bijbel over de bekering, Roermond 1963 [Die Bekehrung im Zeugnis der Bibel, Salzburg 1967].

 

> BEKENNTNIS

* Buchegger-Müller, J., “Bekennen” und “Bekenntnis” in der Bibel. Eine biblische Grundlegung, in: Jahrbuch für Evangelikale Theologie, 23, 2009, S. 49-78.

* Weber, F., Bekenntnis und Bekennen, in: Kerygma und Dogma, 56/4, 2010, S. 323-330.

 

> BEKKER, BALTHASAR

* Boer, Tj. de, Balthasar Bekker, in: De Beweging, 1906.

* Bunge, W. v., Balthasar Bekker's Cartesian Hermeneutics and the Challange of Spinozism, in: The British Journal for the History of Philosophy, 1/1, 1993, S. 55-79.

* Diest Lorgion, E.J., Balthazar Bekker in Amsterdam, Groningen 1851.

* Diest Lorgion, E.J., Balthazar Bekker in Franeker, Groningen 1848.

* Hamer, P., Volstrekte wederlegginge van Bekker over de werkinge der geesten, Dordrecht 1693.

* Knuttel, W.P.C., Balthasar Bekker. De bestrijder van het bijgeloof, 's-Gravenhage 1906, Groningen (reprint) 1979.

* Koelman, J., Wederlegging van Balthasar Bekker's betoverde wereldt, 2 Bde., Amsterdam 1692.

* Linde, A. v.d., Balthasar Bekker. Bibliographie, 's-Gravenhage 1869.

* Meulen, W.W. v.d., Balthasar Bekker, in: Onze Eeuw, 1907.

* Nooijen, A., Balthasar Bekker und der Atheismusvorwurf. Zur Auseinandersetzung mit dem Spinozismus und dem Cartesianismus in der deutschen Debatte um die “Betoverde Wereld”, in: R. Duhamel & G. v. Gemert (Hrsg.), Nur Narr? Nur Dichter? Über die Beziehungen von Literatur und Philosophie, Würzburg 2008.

 

> BELEIDIGUNG

* Neu, J., Sticks and Stones. The Philosophy of Insults, Oxford 2008.

 

> BELGISCHE PHILOSOPHIE

* Anonym, De wijsbegeerte op het XVIIIe Vlaamss Filologencongres, Gent, 19-21 april 1949, in: Tijdschrift voor Filosofie, 11, 1949, S. 329-335.

* Anonym, Het wijsgerig congres te Leuven en te Brussel, in: Tijdschrift voor Filosofie, 9, 1947, S. 759-761.

* Anonym, Wijsgerige studiedagen te Leuven (9-10 apr. 1947), in: Tijdschrift voor Filosofie, 9, 1947, S. 359-361.

* Boudier, C.S., Phänomenologie in den Niederlanden und Belgien, in: Phänomenologische Forschungen. Bd. X: Dialektik und Genesis in der Phänomenologie, 1980.

* Brulez, L., Geschiedenis van het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Gentsche hoogeschool, 1817-1917, Gent/'s-Gravenhage 1921.

* Burie, L., Proeve tot inventarisatie van de in handschrift of in druk bewaarde werken van de Leuvense theologieprofessoren uit de XVe eeuw, in: J.M. v. Eijl (Hrsg.), Facultas S. Theologiae Lovaniensis 1432-1797, Leuven 1977, S. 215-272.

* Commers, R., Trendverslag: wijsbegeerte in Vlaanderen, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 79/4, 1987, S. 247-259.

* Cousin, V., De la philosophie en Belgique, 1830.

* Couturier, W., Wijsgerig contact tusschen Noord en Zuid, in: Bijdragen van de Philosophische en Theologische Faculteiten der Nederlandsche Jezuïten, 1947.

* Dijn, H. de, Kroniek van het Wijsgerig Gezelschap de Leuven, in: Tijdschrift voor Filosofie, 40, 1978, S. 359-360.

* Dijn, H. de, Studiedagen van het Wijsgerig Gezelschap te Leuven, in: Tijdschrift voor Filosofie, 39, 1977, S. 730-731.

* Domela Nieuwenhuis, F.J., Commentatio de Renati Cartesii commercio cum philosophis Belgicis, deque philosophiae illius temporis in nostra patria ratione, Leuven 1827.

* Eskens, E., Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, Amsterdam 2000.

* Flint, R., Historical Philosophy in France, French Belgium and Switzerland, 1893.

* Gerlo, A., Bibliographie de l'Humanisme belge, précédée d'une bibliographie générale concernant l'Humanisme européen, Bruxelles 1965.

* Gerlo, A. e.a., Het Belgische humanisme na Erasmus. Het geestesleven in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Plantin en Rubens, Antwerpen 1969.

* Grootjans, F., De vrijzinnigheid in Vlaanderen, Brussel 1963.

* Henderickx, A.R., De wijsbegeerte in België gedurende de jaren 1938-1947, in: Kultuurleven, 1952.

* Jonkers, P., Metafysica in Leuven, in: Tijdschrift voor Filosofie, 57, 1995.

* Kortooms, T., The Netherlands and Flanders, in: L. Embree (Hrsg.), Encyclopedia of Phenomenology, Dordrecht 1997.

* Kortooms, A. & Struyker Boudier, C., Een bijdrage tot de geschiedenis van de Husserl-receptie in België en Nederland, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 81/1, 1989, S. 1-20; 81/2, 1989, S. 79-101.

* Lessines, G. de, Les philosophes Belges. Textes et Études, 1901.

* Max, C.G., Philosophie der Vlaamsche beweging en der overige sociale stroomingen in België, Brugge 1933.

* Monchamp, G., Histoire du Cartésianisme en Belgique, Bruxelles 1886.

* Mullewie, M. de, De wijsbegeerte op het XIXe Vlaamse Filologencongres (Brussel, 27-29 maart 1951), in: Tijdschrift voor Filosofie, 13, 1951, S. 370-374.

* Mullewie, M. de, De wijsbegeerte op het "XXIIe Vlaams Filologencongres", Gent, 24-26 april 1957, in: Tijdschrift voor Filosofie, 19, 1957, S. 331-334.

* Mullewie, M. de, Het XIe internationaal congres voor philosophie te Brussel, 20-26 augustus 1953, in: Tijdschrift voor Filosofie, 15, 1953, S. 707-712.

* Nélis, C.F. de, Belgicarum rerum prodomus sive de historia Belgica ejusque scriptoribus praecipuis commentatio, Antwerpen 1790.

* Neudt, K., Kroniek van het wijsgerig leven, in: Wetenschap in Vlaanderen, 1955.

* Noël, L., Histoire de la philosophie en Belgique, in: Histoire de la Belgique contemporaine, Bruxelles 1930.

* Nuttin, J., De psychologie in België, in: De Dietsche Warande, 1951.

* Raeymaeker, L. de, Le cardinal Mercier et l'Institut Supérieur de Philosophie de Louvain, Leuven 1952.

* Roelants, H., Het XIVe Vlaams Filologencongres, afd. Wijsbegeerte, in: Tijdschrift voor Filosofie, 23, 1961, S. 348-352.

* Roersch, A., L'humanisme belge à l'époque de la Renaissance, Bruxelles 1910.

* Stern-Gillet, S., Le rôle du concept d’intention dans la formation du jugement esthétique. D’une controverse anglo-saxone et de son précurseur belge, in: Revue Philosophique de Louvain, 83/2, 1985, S. 197-213.

* Struyker Boudier, C.E.M., Cirkelen om de wereld... Uitzichten, inzichten, doorzichten in actuele literatuur in België en Nederland, in: Tijdschrift voor Filosofie, 57, 1995.

* Struyker Boudier, C.E.M., Moraliteiten. Recente ethische publicaties in Vlaanderen en Nederland, in: Tijdschrift voor Filosofie, 53, 1991, S. 125-131.

* Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerige antropologie. II: Recente Belgische geschriften (Literaturbericht), in: Tijdschrift voor Filosofie, 47, 1985, S. 103-110.

* Struyker Boudier, C.E.M., Wijsgerig leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980, Nijmegen/Baarn o.J.

* Vander Kerken, L., Het proces-denken in België, in: Tijdschrift voor Filosofie, 42, 1980, S. 98-101.

* Walgrave, J.H., Wijsbegeerte in Nederland en Vlaanderen, in: De Dietsche Warande, 1953.

* Wenin, Ch., Cinquante ans de philosophie en Belgique francophone, in: Revue Philosophique de Louvain, 86/1, 1988, S. 87-104.

* Wijnpersse, D. v.d., De recentiorum meritis, speciatim Belgarum, in philosophiam naturalem, Groningen 1759.

* Wils, K., De omweg van de wetenschap. Het positivisme en de Belgische en Nederlandse intellectuele cultuur 1845 to 1914, Amsterdam 2005.

* Wulf, M. de, Histoire de la philosophie en Belgique, Bruxelles 1910.

* Wulf, M. de (Hrsg.), Les Philosophes Belges. Textes et Études, 12 Bde., Lüttich 1901-31.

* Wylleman, A., Aperçu de l’activité philosophique en Belgique au cours des dix dernières annés, in: G. Schischkoff (Hrsg.), Philosophische Vorträge und Diskussionen. Bericht über den Philosophen-Kongreß, Mainz 1948, Wurzach (Württ.) o.J. (Zeitschrift für philosophische Forschung, Sonder-H. 1).

* Wylleman, A., De huidige stand van de wijsbegeerte in België, in: De Dietsche Warande, 1950.

* Wylleman, A., Studiedagen van het "Wijsgerig Gezelschap te Leuven", 6 en 7 april, in: Tijdschrift voor Filosofie, 13, 1951, S. 358-362.

* Wylleman, A., Studiedagen van het "Wijsgerig Gezelschap te Leuven", 30 april - 1 mei, in: Tijdschrift voor Filosofie, 12, 1950, S. 396-398.

 

> BELINSKIY, WISSARION GRIGORJEWITSCH

* Schultze, B., Wissarion Grigorjewitsch Belinskiy. Wegbereiter des revolutionären Atheismus in Rußland, München etc. 1958.

 

> BELL,

* Hansen, K.B., An Inverse of Bell's Theorem, in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, 1/1995.

 

> BELLAMY, E.

* Berneri, M.L., Reise durch Utopia. Mit Plato, Plutarch, Aristophanes, Morus, Campanella, Andreae, Bacon, Rabelais, de Foigny, Cabet, Bellamy, Berlin 1982.

* Zimmer, Ch.A., Bellamy. De mens en zijn werk: een inleiding, Amsterdam o.J.

 

> BELLARMIN, ROBERT

* Arnold, F.X., Die Staatslehre des Kardinals Bellarmin. Ein Beitrag zur Rechts- und Staatsphilosophie des konfessionellen Zeitalters, München 1934.

* Bartoli, D., Della vita di Roberto Cardinale Bellarmino, Roma 1878.

* Beumer, J., Die kirchliche Gliedschaft in der Lehre des hl. Robert Bellarmin, in: Theologie und Glaube, 37/38, 1947/48, S. 243-257.

* Brodrick, J., Robert Bellarmine, 1542-1621, 2 Bde., London 1950.

* Brodrick, J., Robert Bellarmine. Saint and Scholar, 1961.

* Couderc,  , Le vénérable Cardinal Bellarmin, 2 Bde., Paris 1893.

* Dietrich, Th., Die Theologie der Kirche bei Robert Bellarmin (1542-1621), Paderborn 1999.

* Frizon, N., La vie du Cardinal Bellarmin, Nancy 1708.

* Fuligatti, J., Vita del Cardinale Bellarmino, Roma 1624.

* Hattrup, D., Galilei und Bellarmin. Eine These in sieben Thesen, in: Theologie und Glaube, 83, 1993, S. 213-219.

* Hense, F., Das Leben des ehrwürdigen Cardinals Robert Bellarmin, Mainz 1868.

* Kirste, R., Das Zeugnis des Geistes und das Zeugnis der Schrift. Das “testimonium spiritus sancti internum” als hermeneutisch-polemischer Zentralbegriff bei Johann Gerhard in der Auseinandersetzung mit Robert Bellarmins Schriftverständnis, Göttingen 1976.

* Le Bachelet, X.-M., Bellarmin avant sa cardinalat, Paris 1911.

* Timpe, E., Die kirchenpolitischen Ansichten und Bestrebungen des Kardinals Bellarmin, 1904.

 

> BELLEAU,

* Feldmann, C., Rerum Natura. Lukrez, Belleau, Ponge, Bern 1997.

 

> BELLEPERCHE, PIERRE DE

* Bezemer, K., Pierre de Belleperche. Portrait of a Legal Puritan, Frankfurt/M. 2005.

 

> BELLERS, JOHN

* Seipp, K., John Bellers. Ein Vertreter des frühen Quäkertums, Nürnberg 1933.

 

> BELLON, K.L.

* Robbers, H., In memoriam mgr. dr. K.L. Bellon, in: Tijdschrift voor Philosophie, 20, 1958, S. 369-374.

 

> BELTRAMI,

* Gómez, R.J., Beltrami's Kantian View of Non-Euclidean Geometry, in: Kant-Studien, 77, 1986, S. 102-107.

 

> BELYI, ANDREJ

* Stepun, F., Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyi, Blok, München 1964.

* Zink, A., Andrej Belyis Rezeption der Philosophie Kants, Nietzsches und der Neukantianer, München 1998.

 

> BEMBO, BERNARDO

* Giannetto, N., Bernardo Bembo umanista e politico veneziano, Firenze 1985.

 

> BEMBO, PIETRO

* Raffini, Ch., Marsilio Ficino, Pietro Bembo, Baldassare Castiglione. Philosophical, Aesthetic, and Political Approaches in Renaissance Platonism, Bern 1998.

 

> BENACERRAF, PAUL

* Morton, A. & Stich, St.P. (Hrsg.), Benacerraf and His Critics, Oxford 1996.

* Zimmermann, M., Wahrheit und Wesen in der Mathematik. Das Benacerrafsche Dilemma, Berlin 1995.

 

> BENDA, JULIEN

* Büssgen, A., Jean Améry und Julien Benda. Unzeitgemäße Intellektuelle des 20. Jahrhunderts, in: S. Nurmi-Schomers (Hrsg.), Kritik aus Pasion. Studien zu Jean Améry, Göttingen 2005.

* Nichols, R., Treason, Tradition, and the Intellectual. Julien Benda and Political Discourse, Lawrence 1978.

* Read, H.E., Julien Benda and the New Humanism, Washington 1930.

* Sciarone, C.L., Een mathematicus verdwaald tussen litteratoren, in: De Vlaamse Gids, 1951.

 

> BENDAVID, LAZARUS

* Bourel, D., Bendavids Trinkspruch auf Moses Mendelssohn, Berlin 1829, in: Mendelssohn-Studien, 6, 1986, S. 41-47.

* Bourel, D., Eine Generation später: Lazarus Bendavid (1762-1832), in: M. Albrecht & E.J. Engel & N. Hinske (Hrsg.), Moses Mendelssohn und die Kreise seiner Wirksamkeit, Tübingen 1994, S. 363-368 (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, 19).

* Bourel, D., La théorie du Judaïsme de Lazarus Bendavid, in: Traces, 6, 1983, S. 49-59.

* Bourel, D., Lazarus Bendavid und die Akademie der Wissenschaften in Berlin. Eine Miszelle, in: J. Katz & K.H. Rengstorf (Hrsg.), Begegnunf von Deutschen und Juden in der Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts, Tübingen 1994, S. 91-94 (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, 10).

 

> BENDER, WILHELM

* Krönig, F., Darstellung und Beurteilung der religionsphilosophischen Anschauungen Wilhelm Benders, Diss. Erlangen, Bremen 1910.

 

> BENEDETTI, GIOVANNI

* Drake, S., A Further Reappraisal of Impetus Theory. Buridan, Benedetti, and Galileo, in: Studies in the History and Philosophy of Science, 7, 1976, S. 319-336.© Information Philosophie     Impressum     Kontakt