PhilosophiePhilosophie

Bibliographie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Spinoza, Baruch de / Spinozismus (Kle - Les)

* Klever, W.N.A., Definitie van het Christendom. Spinoza's TTP opnieuw vertaald en toegelicht, Delft 2000.

* Klever, W.N.A., De methodologische functie van de Godsidee, (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 48).

* Klever, W.N.A., Dialectiek contra axiomatiek: Een confrontatie tussen Spinoza en Hegelonder methodologisch opzicht, Leiden 1974 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 33).

* Klever, W.N.A., Een nieuwe Spinoza. In veertig facetten, Amsterdam 1995.

* Klever, W.N.A., Een zwarte bladzijde? Spinoza over de vrouw, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 84/1, 1992, S. 38-51.

* Klever, W.N.A., Epicurus, Lucretius en Spinoza of ethica op basis van fysica, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Ethicom, ofwel Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar, Delft 1996.

* Klever, W.N.A., Flavius Josephus en Spinoza over religieus fundamentalisme als politieke splijtzwam, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Hermann Boerhaave (1668-1738) oder Spinozismus als rein mechanische Wissenschaft des Menschen, in: H. Delf & J.H. Schoeps & M. Walther (Hrsg.), Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte, Berlin 1994.

* Klever, W.N.A., Het koppelingsbeginsel in Spinoza’s politicologie, in: Acta Politica, 13, 1988, S. 359-378.

* Klever, W.N.A., Hume contra Spinoza?, in: G. Lloyd (Hrsg.), Spinoza: Critical Assessments, Bd. IV: The Reception and Influence of Spinoza's Philosophy, London 2001.

* Klever, W.N.A., Imperium Aeternum. Spinoza’s Critique of Machiavelli and Its Source in Van den Enden, in: Foglio Spinoziano, 2002.

* Klever, W.N.A., Internationaal congres te L'Aquila (20-23 oct. 1987) over God, mens, vrijheid in de "Korte Verhandeling" van Spinoza, in: Tijdschrift voor Filosofie, 49, 1987, S. 713-717.

* Klever, W.N.A., Klassieken in Spinoza's bibliotheek, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Livius en Spinoza of lessen uit de politieke geschiedenis van Rome, door Machiavelli aangereikt, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Lucianus, Petronius en Horatius of enkele bronnen van Spinoza's (ver)lichte ironie, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Mannen rond Spinoza. Presentatie van een emanciperende generatie, 1650-1700, Hilversum 1997.

* Klever, W.N.A., Moles in motu: Principles of Spinoza's Physics, in: Studia Spinozana, 4 (Spinoza's Early Writings), 1988, S. 165-194.

* Klever, W.N.A., More about Hume’s Debt to Spinoza, in: G. Lloyd (Hrsg.), Spinoza: Critical Assessments, Bd. IV: The Reception and Influence of Spinoza's Philosophy, London 2001.

* Klever, W.N.A., Nieuwe argumenten tegen de toeschrijving van het auteurschap van "Stelkonstige Reeckening van den Regenboog" en "Reeckening van Kanssen" aan Spinoza, in: Tijdschrift voor Filosofie, 47, 1985, S. 439-502.

* Klever, W.N.A., Ovidius en Spinoza of de filosofie van het radicale transformationisme. Met een excursie over Pythagoras, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Plinius de Jongere en Spinoza over spoken en enkele andere onderwerpen, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Sallustius' politieke beschouwingen door Spinoza gedeeld en verwerkt, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Seneca en Spinoza ofwel de onuitvoerbaarheid van het stoïsche levensideaal, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Spinoza and Rieuwertsz, in: Studia Spinozana, 4, 1988.

* Klever, W.N.A., Spinoza and van den Enden in Borck's Diary in 1661 and 1662, in: Studia Spinozana, 5, 1989.

* Klever, W.N.A., Spinoza contra Plato, Aristoteles, Socrates en Zeno of verwerping van speculatieve wijsbegeerte, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Spinoza in de ban van Paulus' filosofie, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Spinoza in Poetry, in: Studia Spinozana, 5 (Spinoza and Literature), 1989.

* Klever, W.N.A., Spinoza Interviewed by Willem van Blyenbergh, in: Studia Spinozana, 4, 1988.

* Klever, W.N.A., Spinoza's complementaire profielen: Iberico-Judaicus, Cartesianus reformatus, Affinianus, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Spinoza's Fame in 1667, in: Studia Spinozana, 5, 1989.

* Klever, W.N.A., Spinoza's Life and Works, in: D. Garrett (Hrsg.), The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge 1996 [in: G. Lloyd (Grsg.), Spinoza: Critical Assessments, Bd. I.: Context, Sources, and Early Writings, London 2001].

* Klever, W.N.A., Spinoza's methodebegrip, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 74/1, 1982, S. 28-49.

* Klever, W.N.A., Tacitus en Spinoza of mechanismen in de politiek, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Terentius en Spinoza of de fascinatie van de humanitas, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Thales en Euclides of Spinoza's Griekse idolen, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., The Motion of the Projectile. Elucidation of Spinoza's Physics, in: Studia Spinozana, 9, 1993.

* Klever, W.N.A., The Sphinx. Spinoza Reconsidered in Three Essays, 2000.

* Klever, W.N.A., The Truth of Error: A Spinozistic Paradox, in: Y. Yovel (Hrsg.), Spinoza on Knowledge and the Human Mind, Leiden/New York/Köln 1993.

* Klever, W.N.A., Twee internationale Spinoza-conferenties in 1986: Parijs en Chicago, in: Tijdschrift voor Filosofie, 48, 1986, S. 666-671.

* Klever, W.N.A., Verba et sententiae Spinozae or Lambertus van Velthuysen (1622-1685) on Benedictus de Spinoza, Amsterdam 1991.

* Klever, W.N.A., Vergilius en Spinoza over een groot karwei en een beslissende strijd, in: W.N.A. Klever, Spinoza Classicus. Antieke bronnen van een moderne denker, Budel 2005.

* Klever, W.N.A., Zicht op Spinoza. Twintig tijdschetsen, Amsterdam 1994.

* Klever, W.N.A., Zuivere economische wetenschap. Een ontwerp op basis van Spinozistische beginselen, Meppel 1990.

* Klever, W.N.A. & Moreau, P.F. & Walther, M. (Hrsg.), The Ethics in the "Ethics", Würzburg 1991 (Studia Spinozana, 7).

* Klever, W.N.A. & Petry, M.J. & Vleeskens, F.D.A., Spinoza. Kernmomenten in zijn denken, Baarn 1977.

* Klijnsmit, A.J., Spinoza and Grammatical Tradition, Leiden 1986 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 49).

* Kline, G.L., Spinoza in Soviet Philosophy, London 1952.

* Kloc-Konkolowicz, J., Der Kantische Spinozismus. Die Gegenwart Spinozas in der Sittenlehre Fichtes, in: Ch. Asmuth & W. Metz (Hrsg.), Die Sittenlehre J.G. Fichtes, Amsterdam/New York 2006.

* Kneale, M., Eternity and Sempiternity, in: M. Grene (Hrsg.), Spinoza. A Collection of Critical Essays, Notre Dame 1973, Notre Dame 21979, S. 227-240.

* Kniat, J., Spinozas Ethik gegenüber der Erfahrung, Diss., Leipzig 1888.

* Knol, J., Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden, Amsterdam 2007.

* Knol, J., Waarom hield Spinoza zijn “Korte Verhandeling” voor gezien?, Voorschoten 2009 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 96).

* Koebner, R. (Hrsg.), Scripta Hierosolymitana. Studies in Medieval and Modern Thought and Literature, Jerusalem 1955.

* Koistinen, O., Causation in Spinoza, in: J. Biro & O. Koistinen (Hrsg.), Spinoza. Metaphysical Themes, New York 2001, S. 60-72.

* Koistinen, O., Spinoza’s Proof of Necessitarianism, in: Philosophy and Phenomenological Research, 67, 2003, S. 283-310.

* Koistinen, O. (Hrsg.), The Cambridge Companion to Spinoza’s Ethics, Cambridge 2009.

* Kol, A. v., De zijnsordening bij Spinoza en bij St. Thomas, in: Studia Catholica, 12,

* Kolakowski, L., On Spinoza, in: A. Kolakowska (Hrsg.), Metaphysical Horror, Chicago 2001.

* Kolakowski, L., The Two Eyes of Spinoza and Other Essays on Philosophers, South Bend 2004.

* Kolbenheyer, E.G., Amor Dei. Levensroman van Spinoza, Den Dolder 1937, s'-Graveland 21942.

* Korichi, M., Defining Spinoza’s Possible Materialism, in: The Graduate Faculty Philosophy Journal, 22/1, 2000, S. 53-69.

* Koßler, M., Der Handlungsbegriff in Spinozas Ethik, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 28/3, 2003, S. 229-250.

* Krakauer, M., Zur Geschichte des Spinozismus in Deutschland während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Diss. Breslau 1881.

* Kramer, B., Verbrechen und Strafe. Zur Aktualität der Kritik Kierkegaards an Spinozas “unethischem” Determinismus, in: F. Englisch (Hrsg.), Randfiguren: Spinoza-Inspirationen. Festgabe für Manfred Walther, Hannover 2005, S. 277-291.

* Krämer, F., Aberglaube, Offenbarung und Vernunftreligion, in: K. Hammacher & I. Reimers-Tovote & M. Walther (Hrsg.), Zur Aktualität der Ethik Spinozas, Würzburg 2000, S. 381-390.

* Krämer, F., Spinozas Ethik und die Tradition des rhetorischen Denkens, in: A. Engster & R. Schnepf (Hrsg.), Affekte und Ethik. Spinozas Lehre im Kontext, Hildesheim/Zürich/New York 2002, S. 79-87 (Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie, 62).

* Kramer, P., De doctrina Spinozae de mente humana, Diss., Halle 1865.

* Kranenburg, R. & Scholten, L.W.G. v.d. & Tak, W.G., De vrijheidsgedachte bij Spinoza, Johan de Wit, Thorbecke en Groen van Prinsterer. Voordrachten gehouden in de Vereniging voor Wijbegeerte te ’s-Gravenhage in het derdenkingsjaar 1948, Assen 1948.

* Kratz, H., Spinozas Ansicht über den Zweckbegriff, Diss., Göttingen 1871.

* Kraus, O., Baruch de Spinoza. Zur 250. Wiederkehr seines Todestages, in: Hochschulwissen, 1928.

* Kraus, O., Über die Philosophie Spinozas, in: Euphorion, 28, 1927.

* Kreimendahl, L., Freiheitsgesetz und höchstes Gut in Spinozas "Theologisch-politischem Traktat", Hildesheim/New York 1983.

* Kreische, J., Konstruktivistische Politiktheorie bei Hobbes und Spinoza, Diss. Hannover, Baden-Baden 2000.

* Kriegsmann, G., Die Rechts- und Staatstheorie des Baruch von Spinoza, Diss., Göttingen 1878.

* Kristeller, P.O., Stoic and Neoplatonic Sources of Spinozas's Ethics, in: History of European Ideas, 5, Oxford 1984 [in: G. Lloyd (Hrsg.), Spinoza: Critical Assessments. Bd. I: Context, Sources, and Early Writings, London 2001].

* Krochmalnik, D., Der Streit um das jüdische Naturrecht. Maimonides, Spinoza, Mendelssohn und Cohen, Münster (Institutum Judaicum Delitzschianum) 2000.

* Kronenberg, M., Die All-Einheit. Grundlinien der Welt- und Lebensanschauung im Geiste Goethes und Spinozas, Stuttgart 1924.

* Krop, H.A., Filosofie als levensleer. De spinozistische en hegelsche beschouwingswijze in het interbellum, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 9, 1998, S. 26-42.

* Krop, H.A., Johan Herman Carps spinozistische kritiek op de parlementaire democratie. Een wijsgeer tussen nationaal-socialisme en conservatisme, in: R. v. Raak (Hrsg.), Conservatisme in Nederland, ca. 1780-1940, Leende 2000.

* Krop, H.A., Oud en nieuw in de bibliotheek van Spinoza, in: A.C. Klugkist & J. v. Sluis (Hrsg.), Spinoza. Zijn boeken en zijn denken, Voorschoten 2010, S. 21-34.

* Krop, H.A., Spinoza en Jacobi, in: R.W. Munk (Hrsg.), Filosofie, jodendom, joodse filosofie, Budel 2004.

* Kröscher, K., Wie weit stimmt die Lehre Spinozas vom Parallelismus der göttlichen Attribute überein mit der Theorie vom psychisch-physischen Parallelismus bei Fechner und Fr. Alb. Lange?, Diss. Erlangen 1909, Berlin 1910.

* Kruizinga Homan, R., Christus of Spinoza?, Leeuwarden 1868.

* Kubon-Gilke, G., Glück und Tugend aus institutionenökonomischer Sicht, in: K. Hammacher & I. Reimers-Tovote & M. Walther (Hrsg.), Zur Aktualität der Ethik Spinozas, Würzburg 2000, S. 197-228.

* Kühn, R., Spinoza und die Erfahrung des Glücks. Beitrag zu einer praktischen Phänomenologie als radikaler Erprobung, in: Wiener Jahrbuch für Philosophie, 33, 2001, S. 7-38.

* Kühnemann, E., Über die Grundlagen der Lehre des Spinoza, Halle 1902.

* Kuklik, B., Seven Thinkers and How They Grew. Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, in: R. Rorty e.a. (Hrsg.), Philosophy in History. Essays on the Historiography of Philosophy, London 1984, S. 125-139.

* Kulenkampff, J., Macht oder Überzeugung? Spinoza und Hume über die Grundlagen des Staates, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 55/3, 2001, S. 349-374..

* Kulstad, M.A., Leibniz's "De summa rerum". The Origin of the Variety of Things, in Connection with the Spinoza-Tschirnhaus Correspondence, in: D. Berlioz & F. Nef (Hrsg.), L'actualité de Leibniz: Les deux labyrinthes, Stuttgart 1999, S. 69-86 (Studia Leibnitiana, Suppl.-Bd. XXXIV).

* Kulstad, M.A., Leibniz, Spinoza, and Tschirnhaus. Metaphysics a Trois, in: J. Biro & O. Koistinen (Hrsg.), Spinoza. Metaphysical Themes, Oxford 2001, S. 221-240.

* Kuske, E., Spinoza und die Teleologie, in: Preußische Jahrbücher, 171, 1918.

* Kuypers, E., Filosoferen als ethische bezinning: een confrontatie tussen Spinoza en Wittgenstein in epistemologisch opzicht, in: E. Kuypers (Hrsg.), Sporen van Spinoza, Leuven 1993.

* Lachterman, D.R., The Physics of Spinoza's Ethics, in: J.I. Biron & R.W. Shahan (Hrsg.), Spinoza. New Perspectives, 1978.

* Lackner, O., Wie unterscheidet sich das Sittengesetz vom Naturgesetz? Ein Versuch zur Lösung des Freiheitsproblems mit besonderer Berücksichtigung von Spinoza, Kant und Schleiermacher, Diss. Königsberg 1897.

* Lageweg, M.C.C., Gorter en Spinoza. Schoonheid en wijsheid, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 2/2, 1991, S. 131-141.

* Lagny, A., Le spinozisme en Allemagne au XVIIIe siècle. Recherches actuelles, in: O. Bloch (Hrsg.), Spinoza au XVIIIe siècle, Paris 1990, S. 287-295.

* Lagny, A., Spinoza: personage de roman chez B. Auerbach et E.G. Kolbenheyer, in: O. Bloch (Hrsg.), Spinoza aux XXe siècle, Paris 1993.

* Lagrée, J., Ad captum auditoris loqui. Theology and Tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza, Delft 2001 (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 79).

* Lagrée, J., La citation dans le Traité théologico-politique, in: F. Akkerman & P. Steenbakkers (Hrsg.), Spinoza to the Letter. Studies in Words, Texts, and Books, Leiden 2005 (Brill's Studies in Intellectual History, 137).

* Lagrée, J., Sens et vérité: Philosophie et théologie chez L. Meyer et Spinoza, in: Studia Spinozana, 4 (Spinoza's Early Writings), 1988.

* Lagrée, J., Spinoza & athée & épicurien, in: Archives de Philosophie, 57/3, 1994, S. 541-558.

* Lagrée, J., Théologie et tolérance. Louis Meyer et Spinnoza, in: Revue de Théologie et de Philosophie, 134, 2002.

* Lai, Y.-T., The Linking of Spinoza to Chinese Thought by Bayle and Malebranche, in: G. Lloyd (Hrsg.), Spinoza: Critical Assessments, Bd. IV: The Reception and Influence of Spinoza's Philosophy, London 2001.

* Lalieu, H., De ontologische status van een attribuut in de Ethica van Spinoza, in: Parodos. Periodiek van de Vereniging tot instandhouding van de Internationale School voor Wijsbegeerte, 27, 1991, S. 16-21.

* Land, J.P.N., Leibniz en Spinoza, Leiden 1891.

* Land, J.P.N., Nieuw licht over Spinoza en zijne eeuw, in: De Nederlandsche Spectator, 36, 1896.

* Land, J.P.N., Over de eerste uitgaven der brieven van Spinoza, in: Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1879.

* Land, J.P.N., Over de uitgaven en den text der "Ethica" van Spinoza, in: Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1881, 1882.

* Land, J.P.N., Over vier drukken met het jaartal 1670 van Spinozas's "Tractatus theologico-politicus", in: Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1882.

* Land, J.P.N., Ter nagedachtenis van Spinoza, Leiden 1877.

* Lang, B., The Politics of Interpretation: Spinoza's Modernist Turn, in: The Review of Metaphysics, 43/2, 1989 [in: G. Lloyd (Hrsg.), Spinoza: Critical Assessments, Bd. III: The Political Writings, London 2001].

* Lange, A. de, J.H. Gunning jr. en het Spinoza-standbeeld te Den Haag, (Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 44).

* Lankhout, J., Algemeene grondbegrippen der hedendaagsche affect-psychologie bij Spinoza, in: Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde, 1939.

* Lasbax, E., La hiérarchie dans l'univers chez Spinoza, Paris 1919.

* Latta, R., On the Relation between the Philosophy of Spinoza and that of Leibniz, in: Mind, 8, 1899.

* Lauermann, M., Die Spinoza-Spur bei Johann Georg Hamann, in: A. Leutzsch (Hrsg.), Nomaden, Bielefeld 2003, S. 151-187.

* Lauermann, M., Jakob Stern: Sozialist und Spinozist. Eine kleine Skizze zum 150. Geburtstag, in: H. Delf & J.H. Schoeps & M. Walther (Hrsg.), Spinoza in der europäischen Geistesgeschichte, Berlin 1994.

* Lauermann, M., Spinozanische Ethik und Wissenschaft. Carneri - eine Miszelle, Freud - eine Fußnote, Darwin - ein Exkurs, in: K. Hammacher & I. Reimers-Tovote & M. Walther (Hrsg.), Zur Aktualität der Ethik Spinozas, Würzburg 2000, S. 57-100.

* Lauermann, M., Why not: Multitudo, in: F. Englisch (Hrsg.), Randfiguren: Spinoza-Inspirationen. Festgabe für Manfred Walther, Hannover 2005, S. 185-210.

* Lauermann, M. & Schröder, M.-B., Textgrundlagen der deutschen Spinoza-Rezeption im 18. Jahrhundert, in: E. Schürmann & N. Waszek & F. Weinreich (Hrsg.), Spinoza im Deutschland des achtzehnten Jahrhunderts. Zur Erinnerung an Hans-Christian Lucas, Stuttgart/Bad Cannstatt 2002, S. 38-83.

* Laursen, J.Ch., Spinoza in Denmark and the Fall of Struensee, 1770-1772, in: The Journal of the History of Ideas, 2000.

* Lauth, R., Fichtes Sicht der Philosophie Spinozas, in: R. Lauth, Transzendentale Entwicklungslinien von Descartes bis zu Marx und Dostojewski, Hamburg 1989.

* Laux, H., La puissance réelle chez Spinoza. Sur l’effet de l’interpretation, in: Archives de Philosophie, 64/4, 2001, S. 709-719.

* Laux, H., Religion et philosophie dans le "Traité Théologico‑politique". Débat avec A. Tosel, in: Studia Spinozana, 11, 1995.

* Lawrence, J.P., Spinoza in Schelling. Appropriation throught Critique, in: Idealistic Studies, 33, 2003, S. 175-194.

* Laws, Ch.A., Armed for Ideological Warfare. Deconstructing and Reconstructing the Animal Rights Ethic with Spinozistic Thought, Los Angeles 2000.

* Lazzari, Ch., Droit, pouvoir et liberté, Spinoza critique de Hobbes, Paris 1998.

* Lazzeri, Ch., L'économique et le politique, in: Studia Spinozana, 3 (Spinoza and Hobbes), 1987.

* Lazzeri, Ch., Politics of Reason or Politics of Passions? Hobbes and Spinoza Revisited, in: Philosophy and Social Criticism, 28, 2002, S. 661-687.

* LeBuffe, M.L., Spinoza’s Summum Bonum, in: The Pacific Philosophical Quarterly, 86, 2005, S. 243-266.

* Leemans, E.A., Vondel en Spinoza, in: Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1937.

* Lemanski, J., Vom Alles zum Nichts oder die Überwindung des dogmatischen Spinozismus in der Ethik Schopenhauers, in: Schopenhauer-Jahrbuch, 90, 2009, S. 19-44.

* Lehmans, J.B., Spinoza. Sein Lebensbild und seine Philosophie, Diss., Würzburg 1864.

* Léon, A., Les éléments cartésiens de la doctrine spinoziste, Paris 1909.

* Leonhardt, K., Der Selbsterhaltungstrieb als Grundlage für die Ethik bei Spinoza, Diss., Leipzig 1907.

* Leopold, J.H., Ad Spinozae opera posthuma, 's-Gravenhage 1902.

* Leopold, J.H., Le langage de Spinoza et sa pratique du discours, in: F. Akkerman & P. Steenbakkers (Hrsg.), Spinoza to the Letter. Studies in Words, Texts, and Books, Leiden 2005 (Brill's Studies in Intellectual History, 137).

* Leopold, J.H., Spinoza en de Stoa, in: De Nederlandsche Spectator, 45, 1905, S. 339-341.

* Lermond, L., The Form of Man. Human Essence in Spinoza's Ethics, Leiden 1989.

* Lesbareilles, P., De logica Spinozae, Paris 1884.