PhilosophiePhilosophie

Bibliographie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Niederländische Philosophie (Bu - Pl)

* Buisman, J.W., Tussen vroomheid en Verlichting. Een cultuurhistorisch en -sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland (1755-1810), 2 Bde., Zwolle 1992.

* Bunge, W. v., A Short Lecture on Philosophy in the Early Dutch Enlightenment, 1650-1750, in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Bunge, W. v., From Stevin to Spinoza. An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch Republic, Leiden 2001.

* Bunge, W. v., On the Early Dutch Receptions of the TTP, in: Studia Spinozana, 5 (Spinoza and Literature), 1989.

* Bunge, W. v., Spinozistische vrijdenkers in de Republiek, in: De vroege Verlichting in Nederland. Themanummer van het tijdschrift Rekenschap, 1998.

* Bunge, W. v. & Krop, H. & Ruler, A. v. & Schuurman, P. (Hrsg.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers. With Appendices on Journals, Publishers, and Institutions, 2 Bde., Bristol 2003.

* Casimir, R., Na honderd jaar: de wijsbegeerte in Nederland, in: De Ploeg, 1912.

* Clarisse, J., Over de oorzaken van de terugzetting der wijsbegeerte, bijzonderlijk in ons vaderland, in: Het Instituut, 1845.

* Colie, R.L., Light and Enlightenment. A Study of the Cambridge Platonists and the Dutch Arminians, Cambridge 1957.

* Coolen, M., Inleiding themanummer Nederlandse filosofen over de techniek, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89, 1997.

* Dekkers, R., Het humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden, Zwolle 1938.

* Delfgaauw, B.M.I., Hollande, in: Les grands courants de la pensée mondiale contemporaine, Bd. I, Paris 1959, S. 689-717.

* Delfgaauw, B.M.I., La philosophie contemporaine aux Pays-Bas, in: Études Philosophiques, 1947.

* Derks, P., Dutch Humanism since 1850. Meaning, Frame, and Moral Practice, in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Derkse, W.F.C.M. (Hrsg.), Op zoek naar wegen van warheid. 100 jaar katholieke leerstoel wijsbegeerte bij de Universiteit van Amsterdam 1896-1994, Vught 1994.

* Dhondt, U., Overzicht van het onderwijs in de wijsbegeerte in het Nederlands taalgebied, in: Tijdschrift voor Filosofie, 27, 1965, S. 162-187.

* Dibon, P.A.G., Descartes et le cartésianisme hollandais, Paris/Amsterda, 1951.

* Dibon, P.A.G., Descartes et ses premiers disciples hollandais, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 42, 1950.

* Dibon, P.A.G., La philosophie néerlandaise au siècle d'or. Bd. I: L'einseignement philosophique dans les universités neérlandaises à l'époque précartésienne (1575-1650), Diss. Leiden 1954, Amsterdam/Paris 1954.

* Dibon, P.A.G., Notes bibliographiques sur les cartésiens hollandais, in: E.J. Dijksterhuis e.a., Descartes et le Cartésianisme hollandais, Paris/Amsterdam 1951, S. 280-288.

* Dijn, H. de, Adriaan Heereboord en het Nederlands Cartesianisme, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 75/1, 1983.

* D'Oliveira, E., La philosophie néerlandaise, in: Revue Philosophique, 67, 68,

* Dooren, J.P. v. (Hrsg.), Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen, Leiden 1978.

* Dooren, W. v., Eine frühe Hegel-Diskussion in Holland, in: Hegel-Studien, 11, 1976, S. 211-218.

* Dooren, W. v., Filosofie in Nederland aan het eind van de 20e eeuw, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 79/4, 1987,S. 260-268.

* Dooren, W. v., Nederland wordt wakker: een impressie van filosofie en maatschappij in de jaren zestig, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Doorenbos, W., Platonisme in Nederland, in: De Nederlandsche Spectator, 1895.

* Doorman, S.J., Filosofie en samenleving, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Duijnstee, W.J.A.J., Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland, Amsterdam 1940.

* Duker, A.C., De oude en de nieuwe philosophie aan Utrecht's jonge academie, in: Teyler's Theologisch Tijdschrift, 1905.

* Dupont, A., Dante au Pays-Bas, in: De Wachter, 1880.

* Duwe, G. & Roth, L. (Hrsg.), Kunst und Humanismus in den Niederlanden des 15.-17. Jahrhunderts. Ausgewählte Aspekte, Bern 1995.

* Duynstee, W.J.A.L., Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland, Amsterdam 1940.

* Duyvendak, J.W., Godsdienst als het grootste kwaad. Over de publieke rol van Nederlandse filosofen (1945-1975), in: Krisis. Filosofisch Tijdschrift, 15, 1995, S. 40-52.

* Elders, F., Filosofie als Science-Fiction. Debatten met Nederlandse filosofen, Amsterdam 1968.

* Eskens, E., Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, Amsterdam 2000.

* Everdingen, A. v., Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte 1915-1975, Assen 1976.

* Faber, W., Wijsgeren in Nederland, Nijkerk 1954.

* Fischer, F.H., Studiën over het individualisme in Nederland in de negentiende eeuw, Diss., Amsterdam 1910.

* Fix, A.C., Prophecy and Reason. The Dutch Collegiants in the Early Enlightenment, 1991.

* Folter, R.J. de, Van Ghert und der Hegelianismus in der Politik der Niederlande, in: Hegel-Studien, 14, 1979, S. 243-278.

* Friedman, D., Philosophy and Religious Trends, in: B. Landheer e.a., The Netherlands, Berkeley/Los Angeles 1943, 21944.

* Galama, S., Het wijsgerig onderwijs aan de Hoogeschool te Franeker 1585-1811, Diss., Franeker 1954.

* Gelder, B. v., Zoekers naar waarheid. Een inleiding tot de zgn. sekten, godsdienstige bewegingen en stromingen in Nederland, Leiden 1963.

* Gelderen, M. v., The Political Thought of the Dutch Revolt 1555‑1590, Cambridge 1992.

* Gerretzen, J.G., Schola Hemsterhuisiana. De herleving der Grieksche studiën aan de Nederlandsche universiteiten in de achttiende eeuw van Perzonius tot en met Valckenaer, Diss., Nijmegen/Utrecht 1940.

* Gielen, J.J., Nietzsche in Nederland, in: De Nieuwe Taalgids, 1943.

* Goedegebeure, J., Nietzsche in den Niederlanden, in: R. Duhamel & E. Oger (Hrsg.), Nietzsche. Die Sprache der Kunst und die Kunst der Sprache, Würzburg 1994.

* Goedewaagen, T., Das niederländische philosophische Schrifttum 1939-1942, in: Kant-Studien, 43, 1943.

* Gorter, H., Kritiek op de literaire beweging von 1880 in Holland, in: De Nieuwe Tijd, 2, 1897/98, S. 208-217, 369-383.

* Görtzen, R., Habermas in Nederland. Een geannoteerd literatuuroverzicht, in: W. v. Reijen (Hrsg.), Habermas leidraad, Utrecht 1990, S. 83-123.

* Goudriaan, A., Philosophische Gotteserkenntnis bei Suárez und Descartes. Im Zusammenhang mit der niederländischen reformierten Theologie und Philosophie des 17. Jahrhunderts, Diss., Leiden 1969.

* Grijpdonck, M., Philosophische kronyk en overzicht, in: De Dietsche Warande, 1939.

* Grinten, H. v.d., Nederlandsche aesthetica in de negentiende eeuw, Helmond 1947.

* Groenewegen, H.Y., Der erste Kampf um Kant in Holland, in: Kant-Studien, 1924.

* Groenewegen, H.Y., Kant in Nederland, in: Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte, Amsterdam 1924.

* Groot, H., De plaats van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort in het wijsgerig leven van Nederland, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 1958, S. 50-54.

* Grosheide, D., De wijsbegeerte in de Nederlanden van 1575 tot 1650, in: Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1955.

* Gulden, P.H. v., De naamsverandering van het "Genootschap voor critische philosophie", in: Studia Catholica, 15,

* Gunning, J.H., De studie der paedagogiek in Nederland gedurende de jaren 1898-1938, Amsterdam 1939.

* Haaksma, H., Overzicht van de filosofie van de techniek in Nederland tijdens het interbellum, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 89, 1997.

* Haan, A.A.M. de, Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk, 1599-1811, Diss. Leiden, Harderwijk 1960.

* Haans, W., Philosophy in the Netherlands, in: Association Internationale de Philosophie (Hrsg.), Europa Forum Philosophie: Enseignement, Teaching, Unterricht. Bulletin 44, 2001, S. 15-17.

* Hanou, A., Nederlandse literatuur van de verlichting (1670-1830), o.O. 2002.

* Heel, D. v. (Hrsg.), Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw verdedigd in verschillende kloosters van de Nederdeuitse Minderbroedersprovincie, 's-Gravenhage 1931.

* Heering, H.J. & Heering-Moorman, C.P., Albert Camus in Nederland, in: Wending, 1963, S. 517-524.

* Heijerman, A.F., Een tragische komedie? Tien Internationale Signifische Zomerconferenties, 1939-1954, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Hennig, J., Philosophische Neuerscheinungen im niederländischen Sprachraum, in: Blätter für deutsche Philosophie, 13,

* Hoenen, M., Johannes Tauler in den Niederlanden. Grundzüge eines philosophie- und rezeptionsgeschichtlichen Forschungsprogramms, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 3/1994.

* Hoenen, P., Een opleven van wijsgerige belangstelling in Nederland, in: Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie, 1947.

* Hoftijzer, P. & Verbeek, T. (Hrsg.), Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Uitgegeven t.g.v. de vijftigste verjaardag van het verschijnen van “Nederlands Catesianisme” van Clouise Thijssen-Schoute, Hilversum 2005.

* Hoven, M.J. v.d., Internationalisme, volwasseneneducatie en syntheticisme. Drie determinanten in de ontstaansgeschiedenis van de Internationale School voor Wijsbegeerte, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Hubbeling, H.G., Het proces-denken in Nederland, in: Tijdschrift voor Filosofie, 42, 1980, S. 101-103.

* Huizinga, J., Holländische Kultur im 17. Jahrhundert, Basel 1961.

* Hylkema, C.B., Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw, Groningen 1978.

* Israel, J., In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse Verliching (1670-1800), 2007.

* Jacobs, F., "Want al zijn we ertoe genoodzaakt, het is toch een onrecht". Hoe tijdens de oorlog de joodse redactieleden het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte moesten verlaten, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 85/3, 1993, S. 209-232.

* Janssens, P., De wijsgeerige bedrijvigheid in de Nederlanden, in: Handelingen Vlaamsche Philologencongressen, 1922.

* Jelgersma, D.G., Hollandsche wijsbegeerte van het recht en de maatschappij, in: Vragen des Tijds, 1889.

* Jong, K.H.E. de, De wijsgeerige gedachte bij de Noord-Nederlandsche toneeldichters, in: Gedenkboek Bond van Nederlandsche Toneelschrijvers, Delft 1934.

* Jorink, E., Het “Boeck der Natuere”. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping, 1575-1715, Diss., Groningen 2003, Leiden 22007.

* Kalsbeek, L., Theologische en wijsgerige achtergronden van de verhouding van Kerk, Staat en School in Nederland, Kampen o.J.

* Keestra, M., Een impressie van de Nederlandse filosofie, in: Parodos. Periodiek van de Vereninging tot instandhouding van de Internationale School voor Wijsbegeerte, 30, 1992.

* Kijzer, M., Het woord in de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde en wijsbegeerte, in: De Nieuwe Gids, 1933.

* Klever, W.N.A., Cijfers en hun betekenis betreffende de wijsgerige publikaties en hun auteurs in het Nederlands taalgebied, 1958-1867, in: Tijdschrift voor Filosofie, 31, 1969, S. 175-187.

* Klinken, L. v., Wijsgerige achtergronden van de paedagogische verscheidenheid bij het lager onderwijs in Nederland in de 20e eeuw, Diss., Kampen 1946.

* Kölker, A.J., Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus: Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het humanisme in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw, Diss., Nijmegen 1963.

* Kortooms, T., The Netherlands and Flanders, in: L. Embree (Hrsg.), Encyclopedia of Phenomenology, Dordrecht 1997.

* Kortooms, A. & Struyker Boudier, C., Een bijdrage tot de geschiedenis van de Husserl-receptie in België en Nederland, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 81/1, 1989, S. 1-20; 81/2, 1989, S. 79-101.

* Kouwenberg, A., Kant in den Niederlanden: Lektüre beim Frühstück und am Teetisch (1804-1808). Praktischer Kantianismus für Anfänger, in: R. Duhamel & G. v. Gemert (Hrsg.), Nur Narr? Nur Dichter? Über die Beziehungen von Literatur und Philosophie, Würzburg 2008.

* Krop, H.A., De nalatenschap van Erasmus: Nederlandse wijsbegeerte vóór 1650?, in: Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 34/2, 1993/94.

* Krop, H.A., Honderd jaar Tijdschrift voor Wijsbegeerte (1907-2007). Een eeuw spiegel van de Nederlandse filosofie, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 4/2008.

* Krop, H.A., "Philosophia Naturalis" in the Dutch Republic. Physics and Philosophy during the Enlightenment, in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Krop, H.A. & Ruler, J.A. V. & Vanderjagt, A.J. (Hrsg.), Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen 1614 tot 1996, Hilversum 1997.

* Kuiper, D.Th. & Woldring, H.E.S., Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van de sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden, Kampen 1980.

* Kuypers, K., De filosofie in Nederland, in: De Gids, 1952.

* Land, J.P.N., De wijsbegeerte in de Nederlanden, 's-Gravenhage 1899.

* Land, J.P.N., Philosophy in the Duth Universities, Leiden 1877 [in: Mind, 1878, S. 99-104].

* Land, J.P.N., Schotsche wijsgeeren an Nederlandsche hoogescholen, in: Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1878.

* Leeuwen, P.J. v., De betekenis van F.E.D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland, Haarlem 1948 (Verhandelingen van Teylers Godgeleerd Genootschap, 26).

* Leydesdorff, L. & Meulen, B. v.d., Effecten en gevolgen van wetenschapsbeleid voor de filosofiebeoefening aan de Nederlandse universiteiten, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 82/3, 1990, S. 173-193.

* Lieburg, M.J. v., Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769-1984. Een bibliografisch en documenterend overzicht, Amsterdam 1985.

* Lieburg, M.J. v. & Snelders, H.A.M., "De bevordering en volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte". De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam in de geschiedenis van de natuurwetenschappen, geneeskunde en techniek (1769-1988), Amsterdam 1989.

* Linde, A. v.d., Spinoza, seine Lehre und deren erste Nachwirkungen in Holland, Diss., Göttingen 1862.

* Lindeboom, J., Het Bijbelsch Humanisme in Nederland, Leiden 1913.

* Locher, Th.J.G., Geschiedenisfilosofie in Nederland, in: Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 1965, S. 2-17.

* Logman, W.R. (Hrsg.), Het vrije denken in de Nederlanden, Amsterdam/Rotterdam 1981

* Los, S.O., Aristoteles in Nederland gedurende de laatste 40 jaren, Diss., Hilversum 1905.

* Lunteren, S.A. v., Der niederländische Hegelianismus, in: Logos, 1925.

* Meersseman, G., Albertus de Groote in de Nederlanden, in: Thomistisch Tijdschrift, 1931.

* Meijer, W., Vereenigingen van Wijsbegeerte, in: Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1907.

* Mertens, F., Radical Political Theory in the Netherlands of the Early Modern Period. Some Influences and Key Notions of Late Seventeenth-Century Dutch "Republicanism", in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Meursen, Th., Holland. Die Kultur der niederländischen Nation, Nürnberg 1956.

* Mijnhardt, W.W., Inleiding tot de Nederlandse Verlichting, in: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 5/1-2, 1994.

* Mijnhardt, W.W., Nederland en de Verlichting, in: De vroege Verlichting in Nederland. Themanummer van het tijdschrift Rekenschap, 1998.

* Mijnhardt, W.W., “Tot heil van ’t menschdom”. Culturele genootschappen in Nederland 1750-1815, Amsterdam 1987.

* Mikeshin, M., Dutch Philosophy in the Soviet Union, in: W. Bunge e.a. (Hrsg.), Tussen Amstel en Neva. Filosofische ontmoetingen tussen Nederland en Rusland, Budel 2004.

* Morton, D. (Hrsg.), Symposium: Hendrik van Riessen and Dutch Neocalvinist Philosophy of Technology, in: P.T. Durbin & C. Mitcham (Hrsg.), Research in Philosophy and Technology, Bd. II, Greenwich (Conn.) 1979, S. 293-340.

* Mout, N., Comenius, Descartes, and Dutch Cartesianism, in: Acta Comeniana, 27, 1972, S. 239-243.

* Nierop, M. v., De Internationale School voor Wijsbegeerte en het ideaal van de humaniteit. Petite histoire van een voorgevelspreuk, in: A.F. Heijerman & M.J. v.d. Hoven (Hrsg.), Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ont­moetingsplaats 1916-1986, Meppel/Amsterdam 1986.

* Nieuwenhius, J., Gedachten over het akademisch onderwijs der bespiegelende wijsbegeerte in het Koninkrijk der Nederlanden, Leiden 1830.

* Nobbs, D., Theocracy and Toleration, A Study of the Disputes in Dutch Calvinism from 1600 to 1650, Cambridge 1938.

* Noordenbos, O., Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht, Rotterdam 1931.

* Noordenbos, O. & Spigt, P., Atheïsme en Vrijdenken in Nederland, Nijmegen (reprint) 1976.

* Obbink, H.W., David Friedrich Strauß in Nederlandse reacties op zijn theologie in de negentiende eeuw, Diss., Utrecht 1973.

* Overzee, P. v., Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden, Amsterdam 1948.

* Peters, J., Wijsgerig leven in Nederland in 1947, in: Studia Catholica, 1948.

* Peters, J., Wijsgerig leven in Nederland in 1948-1949, in: Studia Catholica, 1950.

* Peters, J., Wijsgerig leven in Nederland in 1950-1951, in: Studia Catholica, 1951.

* Petry, M.J., De wijsbegeerte in Nederland. Assepoester der wetenschappen of wellevenskunst der burgers?, in: H. Blom & W. v. Bunge & H. Krop & R. v. Raak (Hrsg.), Wijsbegeerte in Nederland in the twintigste eeuw, Best 1999, S. 122-131.

* Petry, M.J., Die Philosophielehre im neuen Europa. Bemerkungen zur niederländischen Perspektive, in: M. Buhr (Hrsg.), Das geistige Erbe Europas, Napoli 1994, S. 121-136.

* Petry, M.J., Hobbes and the Early Dutch Spinozists, in: C. de Deugd (Hrsg.), Spinoza's Political and Theological Thought, Amsterdam/Oxford/New York 1984.

* Piller, G., Philosophie als "Wijsbegeerte". Im Gespräch mit dem niederländischen Philosophen Cornelis Anthonie van Peursen. Mit bibliographischem Anhang und einer Einleitung, Regensburg 1995.

* Plessner, H., Nederland en de wijsbegeerte, in: De Gids, 1952.

* Ploeg, J.G. v.d., Geestelijke stromingen in Nederland, 's-Gravenhage 1963.